Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Równe prawa także w świecie cyfrowym

Komisja FEMM pracuje nad sprawozdaniem Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz w sprawie równouprawnienia w dostępie towarów i usług. W sumie posłowie złożyli 126 poprawek.

Podczas obrad komisji praw kobiet posłowie dyskutowali o poprawkach złożonych do sprawozdania posłanki Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz. - Wątek równego traktowania w dostępie do usług finansowych, i bankowych uważam za kluczowy przy promowaniu kobiet-przedsiębiorczyń - podkreśliła posłanka. Zwróciła przy okazji uwagę na poprawki dotyczące rynku pracy. - One wykraczają poza tematykę sprawozdania, podczas gdy mamy inne dyrektywy, które to regulują.
Wspomniała też o poprawkach wzywających do poszerzenia dyrektywy, o np. media czy edukację. - Nie ma wątpliwości, że reklama jest w oczywisty sposób związana z sektorem usług. Warto tę kwestię przedyskutować podczas spotkań ze sprawozdawcami z innych grup politycznych - powiedziała Kozłowska-Rajewicz.
Evelyn Regner z Austrii podkreśliła, że od 2004 roku, kiedy uchwalano dyrektywę, bardzo rozwinęły się usługi cyfrowe. - Dlatego na tę przestrzeń trzeba zwrócić szczególną uwagę - uważa Regner.
- Największy problem związany z tą dyrektywą to nie - włączenie tych przepisów do prawa państw członkowskich, ale - niedostateczne ich wdrożenie - uważa Kozłowska-Rajewicz. Zgodziła się z Regner, że cyfryzacja doprowadziła do powstania nowych sektorów w gospodarce. - Mówimy o sharing economy. Powstały platformy zajmujące się transportem, czy wynajmem mieszkań. One na pewno wymagają wzmocnienia bezpieczeństwa kobiet w regulaminach i ich działaniu - powiedziała posłanka, podkreślając, że te elementy są już w sprawozdaniu zawarte. - Z danych jakie miałyśmy podczas przygotowywania dokumentu wynika, że kobiety korzystają ze sklepów internetowych w podobnym stopniu co mężczyźni i w tej kwestii dodatkowe uregulowania są niepotrzebne.
Dalsze prace nad sprawozdaniem Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz - na początku przyszłego roku.

Komentarze

Komentarze