Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Protest w sprawie Białorusi

Tłumienie pokojowych protestów, blokowanie mediów to tylko część nieakceptowalnych działań na Białorusi. Pytam więc Komisję Europejską, czy warunki udzielonych Białorusi pożyczek uwzględniają możliwość ich wstrzymania jako sankcji. PE zdecydowaną większością przyjął rezolucję w sprawie Białorusi.

Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo,

Wszyscy jesteśmy rozczarowani informacjami, które spływają do nas w sprawie sytuacji na Białorusi. Tzw. ustawa o darmojedach, sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem i z prawami pracowniczymi, blokowanie mediów, blokowanie działań NGO i partii politycznych, fałszowanie wyborów i pozorowanie działań w kierunku ich demokratyzacji, wreszcie brutalne tłumienie pokojowych protestów, które miały miejsce ostatnio, musi spotkać się ze sprzeciwem tej Izby.

To wszystko dzieje się po tym, jak Unia Europejska, także rękami Parlamentu, także naszymi rękami, podżyrowała pożyczki dla Białorusi, sama udzieliła wsparcia finansowego i zniosła sankcje polityczne i gospodarcze, bo chcieliśmy widzieć w Białorusi poważnego partnera, który dotrzymuje zawartych umów.

Zaufanie i wzajemny szacunek są podstawą współpracy. Jeżeli nasz partner mówi jedno, ale robi drugie, trzeba skorygować plany i działania. W tej sytuacji chciałabym zapytać Komisję Europejską, czy warunki udzielonych Białorusi pożyczek i gwarancji finansowych uwzględniają możliwość ich wstrzymania w sytuacji niewypełniania zobowiązań w obszarze praw obywatelskich i rozwoju demokracji.

Rezolucja w sprawie sytuacji na Białorusi

Komentarze

Komentarze