Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Ebola to globalne zagrożenie dla bezpieczeństwa

Zagrożenie związane z wybuchem epidemii wywołanej wirusem Ebola w Afryce Zachodniej było niedoszacowane i obecnie stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa na skalę światową, podkreślili posłowie w rezolucji przyjętej w czwartek. Ponieważ w państwach dotkniętych epidemią nastąpiło załamanie społeczno-gospodarcze, powinno się rozważyć udział sił militarnych pod flagą ONZ oraz szybkie poszerzenie dostępu do istniejącej pomocy medycznej.

Istnieje niezwłoczna potrzeba uruchomienia funduszy, ale także możliwości operacyjnych, włączając w to wykwalifikowane zasoby ludzkie i sprzęt logistyczny, podkreślono w rezolucji. Należy również zbadać możliwość użycia aktywów obrony wojskowej i cywilnej pod zwierzchnictwem Sekretarza Generalnego ONZ., uważają posłowie

 

Kraje na krawędzi załamania gospodarczego

 

Posłowie podkreślają, że w państwach dotkniętych epidemią brakuje jedzenia i czystej wody, grozi im także załamanie gospodarcze z powodu braku wymiany handlowej, odwołaniem lotów oraz zaprzestaniem zbierania plonów, w związku z wybuchem epidemii. Niepokoje społeczne, ucieczka ludzi z obszarów ogarniętych epidemią oraz chaos sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa. Ponadto epidemia ujawniła poważne niedoskonałości systemów opieki zdrowotnej w dotkniętych nią krajach i silna potrzebę wsparcia z ich strony, uważają posłowie.

 

Skoordynujcie plany pomocy i loty

 

Komisja Europejska została poproszona o ocenę wysokości pomocy i przygotowanie rekomendacji dla konkretnych krajów, w celu określenia zapotrzebowania i rozdysponowania pomocy w postaci wykwalifikowanego personelu medycznego, ruchomych laboratoriów, sprzętu laboratoryjnego, odzieży ochronnej i placówek leczniczych z oddziałami zamkniętymi. Państwa członkowskie UE powinny koordynować loty oraz stworzyć celowe mosty powietrzne a Unia Afrykańska, powinna zostać zachęcona do rozważenia stworzenia całościowego planu działania, ponieważ sytuacja kryzysowa staje się bardziej złożona i upolityczniona, uznano w tekście.

 

Badania medyczne i dostęp do leczenia

 

Testy kliniczne istniejących obecnie potencjalnych sposobów leczenia wirusa Ebola powinny zostać wzmożone, naciskają posłowie. Wzywają jednak oni do jasnego rozróżnienia między testami nad szczepionką przeciw wirusowi Ebola a leczeniem oferowanym pacjentom zakażonym tym wirusem; domaga się, aby badania kliniczne nad szczepionką przeciwko gorączce krwotocznej Ebola prowadzone były według stosownych obowiązujących wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia.

 

Tło

 

Od czasu, kiedy epidemia została oficjalnie ogłoszona w Gwinei, 22 marca 2014 roku, wirus rozprzestrzenił się na cztery kolejne kraje (Liberię, Nigerię, Sierra Leone i Senegal), prawie 4 000 ludzi zostało zarażonych i ponad 2 000 zmarło. Według Światowej Organizacji Zdrowia, liczba pacjentów może wzrosnąć do 20 000, w ciągu trzech najbliższych miesięcy.

21.09.2014

Komentarze

Komentarze