Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Newsy

23 grudnia 2014

Wielkopolanie odwiedzili Strasburg

Na zaproszenie posłanki Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz w Strasburgu przebywała grupa działaczy i kombatantów poznańskiego czerwca 56,…

10 grudnia 2014

Interwencja w sprawie nielegalnie uwięzionych obywateli Ukrainy.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz interweniuje w Komisji Europejskiej i Prokuraturze Generalnej Federacji Rosyjskiej w sprawie więźniów politycznych.

27 listopada 2014

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz bierze udział w misji obserwacyjnej w Mołdawii.

Udział posłanki w misji obserwacyjnej Fundacji im . S. Batorego związany jest z wyjątkowo napiętą…

Dziennikarze z Wielkopolski z wizytą w Parlamencie Europejskim

Dziennikarze z Telewizji Wielkopolskiej i z Tygodnika Obornickiego gościli w Parlamencie Europejskim na zaproszenie Agnieszki…

20 listopada 2014

Fundacja BARKA otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską

Organizacja została nagrodzona za pomoc osobom, które najbardziej ucierpiały w procesie transformacji ustrojowej w Polsce…

6 listopada 2014

100 lat dla Poznańskiego Czerwca ’56!

Z okazji 25. rocznicy działalności Stowarzyszenia Poznański Czerwiec ’56, 6 listopada jego członkowie z panią…

Działalność parlamentarna

W trakcie

17 lipca 2018

Co najmniej 4 miesiące urlopu, i dla matki, i dla ojca

Raport legislacyjny komisji EMPL do projektu nowej dyrektywy, według którego wszystkie kraje członkowskie powinny wprowadzić…

10 kwietnia 2017

Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz jest kontrsprawozdawcą opinii w tej sprawie.

10 stycznia 2017

POPRAWKI do raportu na temat Europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz przygotowuje w imieniu komisji praw kobiet poprawki do raportu o Europejskim programie na…

Zakończone

14 czerwca 2017

Luka emerytalna: czas poprawić sytuację kobiet na rynku pracy

„Obecnie luka emerytalna w Europie wynosi 39% – o tyle niższe świadczenia odbiera, co miesiąc…

14 marca 2017

SPRAWOZDANIE ze stosowania dyrektywy wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz przygotowała sprawozdanie przyjęte przez Parlament Europejski stosunkiem głosów 499:104.

15 grudnia 2016

OPINIA w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była kontrsprawozdawcą opinii Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.