Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Newsy

20 listopada 2014

Fundacja BARKA otrzymała Europejską Nagrodę Obywatelską

Organizacja została nagrodzona za pomoc osobom, które najbardziej ucierpiały w procesie transformacji ustrojowej w Polsce…

6 listopada 2014

100 lat dla Poznańskiego Czerwca ’56!

Z okazji 25. rocznicy działalności Stowarzyszenia Poznański Czerwiec ’56, 6 listopada jego członkowie z panią…

5 listopada 2014

Spotkanie Danutą Jazłowiecką i Agnieszką Kozłowską-Rajewicz

Zapraszamy na spotkanie z Danutą Jazłowiecką, wiceprzewodniczącą Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE oraz członkinią tej…

Nagrody Sacharowa 2014 dla Denisa Mukwege

Ginekolog z Demokratycznej Republiki Konga został laureatem Nagrody im. Sacharowa 2014

22 października 2014

Catherine Ashton odpowiedzała Agnieszce Kozłowskiej-Rajewicz

UE będzie śledzić uważnie narastający proceder prewencyjnych aresztowań na Białorusi.

16 października 2014

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Białorusi

Prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest mianowało dzisiaj (czwartek) posłankę Agnieszkę Kozlowską-Rajewicz współprzewodniczącą Grupy Roboczej ds. Białorusi. 

Działalność parlamentarna

W trakcie

17 lipca 2018

Co najmniej 4 miesiące urlopu, i dla matki, i dla ojca

Raport legislacyjny komisji EMPL do projektu nowej dyrektywy, według którego wszystkie kraje członkowskie powinny wprowadzić…

10 kwietnia 2017

Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz jest kontrsprawozdawcą opinii w tej sprawie.

10 stycznia 2017

POPRAWKI do raportu na temat Europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz przygotowuje w imieniu komisji praw kobiet poprawki do raportu o Europejskim programie na…

Zakończone

14 czerwca 2017

Luka emerytalna: czas poprawić sytuację kobiet na rynku pracy

„Obecnie luka emerytalna w Europie wynosi 39% – o tyle niższe świadczenia odbiera, co miesiąc…

14 marca 2017

SPRAWOZDANIE ze stosowania dyrektywy wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz przygotowała sprawozdanie przyjęte przez Parlament Europejski stosunkiem głosów 499:104.

15 grudnia 2016

OPINIA w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była kontrsprawozdawcą opinii Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.