Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Luka emerytalna – początek walki z tym zjawiskiem

Luka emerytalna między kobietami a mężczyznami to jedno z najważniejszych zagadnień podczas tej kadencji. Jesteśmy dopiero na początku analiz tego zjawiska – mowiła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz po prezentacji ekspertyzy dr Agnieszki Chłoń-Domińczak na ten temat dla komisji praw kobiet.

Chłoń-Domińczak, ekonomistka i była podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, prezentując nową metodologię obliczania luki emerytalnej zwróciła uwagę na dwa komponenty odpowiedzialne za jej powstawanie: rynek pracy oraz system emerytalny. Elementy tego pierwszego wpływające na różnicę w poziomach emerytur to czas, jaki kobiety spędzają na rynku pracy, zatrudnienie w niepełnym wymiarze, oraz wysokość pensji. Z kolei ten drugi element to wszystkie elementy polityki państwowej rekompensujące gorszą sytuację kobiet.
- Ten drugi komponent jest bardziej atrakcyjny z punktu widzenia polityka, bo łatwiej go zmienić. Dlatego ważne, że w opracowaniu większy nacisk został położony na komponent rynkowy – mówiła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. – Niektóre metody rekompensaty mogą zniechęcać do aktywności na rynku pracy – dodała Chłoń-Domińczak.

Link do ekspertyzy Agnieszki Chłoń-Domińczak "Luka emerytalna: spojrzenie w przyszłość" - Gender Gap in Pensions: Looking ahead

Komentarze

Komentarze