Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Czy krajowe wymogi płacy minimalnej są wiążące dla zagranicznych przewoźników?

Pytanie o to, czy Niemcy mają prawo wymagać stosowania swojej minimalnej stawki wynagrodzenia wobec kierowców ciężarówek przejeżdżających przez ich terytorium bardzo podzieliło posłów, którzy wzięli w środę wieczorem udział w debacie z komisarz Violetą Bulc. Komisja Europejska wciąż analizuje skutki tych przepisów, ale w każdym wypadku muszą one być zgodne z prawem Unii, powiedziała komisarz. Niemcy zawiesiły stosowanie przepisów w zakresie przewozów tranzytowych.

Część mówców skupiła się przede wszystkim na konieczności przeciwdziałania „dumpingowi socjalnemu” i zapewnienia uczciwej konkurencji między firmami transportowymi. Pojawiły się propozycje wprowadzenie minimalnej płacy na poziomie Unii, wezwania Komisji do przedstawienia planów ochrony praw socjalnych i warunków pracy kierowców oraz utworzenia „czarnej listy” przedsiębiorstw, które naruszają prawo.

 

Nie zabrakło też posłów, dla których poddanie krajowym przepisom o płacy minimalnej kierowców przejeżdżających tranzytem stanowiłoby ograniczenie swobody przepływu dóbr, co byłoby sprzeczne z przepisami dotyczącymi jednolitego rynku i z zasadą pomocniczości. Podniosłoby to ich zdaniem koszty administracyjne świadczenia międzynarodowych usług transportowych.

 

Komisarz do spraw transportu Violeta Bulc podkreśliła konieczność zgodności przepisów krajowych z prawem europejskim. Powiedziała też, że Komisja nie jest na razie w stanie udzielić jasnej odpowiedzi na poselską interpelacje, bo analiza niemieckich przepisów i skutków ich obowiązywania nie została jeszcze zakończona.

Komisja zajmie się kwestią norm socjalnych i warunków pracy w sektorze transportowym w przewidzianym na 2016 „drogowym pakiecie legislacyjnym” - zapowiedziała komisarz Bulc.

Komentarze

Komentarze