Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
  • Strona główna
  • Aktualności
  • Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz jest kontrsprawozdawcą opinii w tej sprawie.

Pierwsza wymiana poglądów odbyła się w środę 12 kwietnia.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zwróciła m.in. uwagę, że umiejętności młodzieży kończącej szkoły nie odpowiadają zapotrzebowaniom rynku pracy. Potrzebna jest dokładna analiza potrzeb tego rynku. Poza tym pojawiają się potrzeby, które jeszcze są niezarejestrowane w obowiązującym systemie. Należy zapewnić młodzieży dobre oferty zatrudnienia stażu, szkolenia w ciągu kilku miesięcy od zatrudnienia edukacji.

Komentarze

Komentarze