Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Głosowanie nad opinią autorstwa Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz

W czwartek podczas posiedzenia komisji zatrudnienia i spraw socjalnych odbędzie się głosowanie nad opinią autorstwa Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz  w sprawie strategii UE na rzecz równości kobiet i mężczyzn w okresie po 2015 r. Dokument kładzie nacisk na konieczność likwidacji luki płacowej i emerytalnej oraz rozdźwięku między poziomem wykształcenia kobiet a ich pozycją w życiu zawodowym.

Czwartek, 16 Kwietnia, godz. 9:30, sala 3C050, PE, Bruksela

Komentarze

Komentarze