Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Europejskie Śniadanie na WNPiD UAM

„Równość kobiet i mężczyzn to demograficzna konieczność, ekonomiczny zysk i sprawiedliwość społeczna” – Kozłowska-Rajewicz, podczas roboczego śniadania na WNPiD.

śniadanie 3.4Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa odbyło się kolejne z cyklu śniadań tematycznych z Agnieszką Kozłowską Rajewicz. Tematem spotkania były prawa kobiet i ich sytuacja na rynku pracy. Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa jako plaga o zasięgu światowym.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podczas mowy wstępnej przedstawiła prezentację, w trakcie której omówiła najnowsze wyniki badań dotyczące sytuację kobiet na rynku pracy. M. in. ukazała średni czas pracy kobiet i mężczyzn w obliczu dysproporcji w płacy płatnej i nieodpłatnej kobiet i mężczyzn czy dynamikę zmian kobiet w radach nadzorczych na przestrzeni ostatnich lat. Z której niestety wyłania się niekorzystna konstatacja, iż w Polsce w jako jednym z niewielu państw w UE nastąpił w tym aspekcie ubytek. Podsumowując europosłanka stwierdziła, że „Równość kobiet i mężczyzn to demograficzna konieczność, ekonomiczny zysk i sprawiedliwość społeczna”.

Mecenas Tomasz Grzybkowski przedstawił sytuację równouprawnienia z perspektywy sali sądowej. Maciej Duda zwrócił uwagę na brak uwzględniania roli mężczyzn w prawie rodzinnym.

Senator Rotnicka, zwróciła uwagę, że nierówność płacowa dotyczy sfery naukowej. „Im wyższy stopień tym mniej kobiet. A z awansem naukowym wiąże się awans materialny, powinniśmy szukać przyczyny tego” – postulowała Senator RP.

Profesor Dorota Piontek zwróciła uwagę, że mówimy iż istnieją regulacje prawne a z praktyki widzimy, że same regulacje nic nie zmienią. „Ważna jest więc zmiana kulturowa. Jeśli chodzi o kulturę mainstreamową  mamy do czynienia z dużą stereotypizacją. W polskich serialach kobiety, które osiągają sukces zawodowy są pokazywane jako kobiety nieszczęśliwe. Jeśli mamy seriale dotyczące kobiet np. przyjaciółki to wszystkie ich problemy koncentrują się wokół mężczyzny” – zwracała uwagę profesor UAM.

Katarzyna Sękowska-Kozłowska stwierdziła, że „w dużej mierze jeżeli mówimy o godzeniu ról polskie prawo jest „w porządku”, bardziej chodzi o jego stosowanie i kulturę pracy. Przedłużenie macierzyńskiego to jest strzał w pietę”.

Profesor Kowalik, specjalizujący się w badaniach nad globalizacją, winą za złą sytuację kobiet na rynku pracy obarcza neoliberalizm.

Iwona Chmura-Rutkowska chcąc zwrócić uwagę, na  często  zbyt wąskie pojmowanie rodziny,  zadała retoryczne pytanie „czy rodzina to tylko miejsce gdzie są małe dzieci?” „Jeśli zawężamy myślenie o rodzinie do małych dzieci to włącza się stereotyp odnośnie kobiet” – kontynuowała. Na koniec wypowiedzi przypomniała, że całe życie przebiega równolegle w sferze rodzinnej i zawodowej. „Najważniejsze abyśmy mówili o równowadze między sferami zawodową i rodzinną” podsumowywała swoją wypowiedź.

Dodanie gołej baby nie zwiększa sprzedaży produktu. Mamy raczej problem ze stereotypami ludzi tworzących przekazy medialne.

Na koniec Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zwróciła uwagę, że ze wszystkich śniadań najbardziej na tym najbardziej wybrzmiał  aspekt kultury. „Co byśmy nie zrobili, jakie regulacje nie wprowadzili, one i tak przechodzą przez sito kultury korporacyjnej” – podsumowała.

Komentarze

Komentarze