Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Europejskie Śniadanie z Agnieszką Kozłowską-Rajewicz

Grono naukowców, ekspertów, oficjeli  i działaczy społecznych zajmujących się kwestiami równości kobiet na rynku pracy spotkało się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, w ramach projektu „Śniadania z Agnieszką Kozłowską-Rajewicz”.

strona 1Na wstępie posłanka do Parlamentu Europejskiego przedstawiła diagnozę sytuacji kobiet na rynku pracy w Europie, oraz informacje o bieżących pracach w Parlamencie Europejskim w tej kwestii.

Po krótkiej prezentacji uczestnicy spotkania przeszli do dyskusji, w której dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz i dziekan WSE UAM prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik wspólnie podkreślili, że Demografia i biznes wymusi równość. Prof. Zbyszko Melosik zwrócił również uwagę na kwestie związane z aspiracjami kobiet, w kontekście struktury zatrudnienia.

Barbara Kwapiszewska, dyrektor Wielkopolskiego Urzędu Pracy omówiła problem  bezrobocia kobiet z wyższym wykształceniem, „kobiety z wyższym wykształceniem stanowią 60 proc. ogółu osób pozostających bez pracy w tej kategorii.”

Krystyna Woźniak v-ce prezes zarządu Konfederacji Lewiatan oraz członek Zarządu firmy Solaris Bus & Coach S.A, opowiedziała o łamaniu stereotypów dotyczących zatrudnienia kobiet w zakładach przemysłowych. Dzięki Elżbiecie Walkowiak, Wielkopolskiej Kurator Oświaty można było poznać sytuację kobiet na rynku pracy w oświacie w Wielkopolsce.

O stereotypowym wizerunku feministek mówiła Anna Gwoińska Regionalna Pełnomocniczka Wielkopolskiego Kongresu Kobiet: tak naprawdę chodzi o równość szans „tak naprawdę chodzi tylko by wyrównać równość szans” – podkreślała.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podjęła m.in. problem pracy nierejestrowanej i pomysł z nim związany Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – system bonów, którymi będzie można płacić za wykonanie drobnych usług takich jak np. sprzątanie czy opieka nad dzieckiem.

"Śniadania z Agnieszką Kozłowską-Rajewcz" to cykl spotkań w gronie naukowców i ekspertów , w których dyskusje dotyczą spraw związanych z obszarami zajmowanych przez posłankę do Parlamentu Europejskiego, a więc równouprawnienie, rynek pracy  czy polityka wschodnia UE.

Wydział Studiów Edukacyjnych, na którym odbywało się spotkanie powstał w 1993 r. w wyniku przekształcenia Instytutu Pedagogiki istniejącego w ramach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w kolejny samodzielny Wydział UAM.

Pierwszym dziekanem Wydziału w latach 1993-1999 był prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński; w latach 1999-2002 funkcję dziekana pełnił prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski; w latach 2002-2008 funkcję dziekana pełnił był prof. dr hab. Wiesław Ambrozik a od 2008 roku funkcję Dziekana pełni prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik.

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kontynuuje najlepsze tradycje kształcenia pedagogicznego w Polsce. Problematyka naukowo-badawcza wpisuje się w nurt wartościowych poznawczo i ważnych społecznie rozważań skoncentrowanych na jakości transformacji odbywającej się na płaszczyźnie szeroko pojętej edukacji. Projekty naukowe podejmują aktualne i pogłębiające pole badawcze pedagogiki problemy, wiążące się z rozwojem tej dyscypliny jako nauki oraz pedagogiki jako praktycznej działalności społecznej.

Istotne dla rozwoju naukowego Wydziału Studiów Edukacyjnych są projekty o charakterze diagnostyczno-weryfikacyjnym, których celem jest wypracowanie przesłanek teoretycznych i metodycznych koncepcji pracy wychowawczo-dydaktycznej. Prowadzone w ramach poszczególnych specjalności badania naukowe przyczyniają się do pogłębiania i poszerzania zakresu wiedzy o nowe wątki i wypracowywania oryginalnych koncepcji i metod badawczych w naukowym oglądzie badanej rzeczywistości edukacyjnej.

 

strona 3

 

 

Komentarze

Komentarze