Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Delegacja do ONZ

O udziale kobiet w czwartej rewolucji przemysłowej mówiła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podczas 61. Sesji Komisji Statusu Kobiet przy ONZ.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była członkinią delegacji Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Zwróciła uwagę na słabą pozycję kobiet w trwającej właśnie rewolucji przemysłowej opartej na wysokich technologiach, stałym dostępie do wysokiej jakości Internetu i usługach oraz komunikowaniu on-line. - Informatyzacja, automatyzacja i robotyzacja świata zewnętrznego przesuwa akcenty podaży i popytu na określone umiejętności, stwarza nowe możliwości elastycznego życia i pracy przez e-zakupy, medycynę on-line, edukacje on-line i pracę na odległość. Stwarza nowe możliwości komunikacji, przesyłu danych, oferowania i rozliczania usług, które - łatwo sobie wyobrazić - mogłyby być skutecznym narzędziem wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w świecie biznesu i ekonomii. Mogłyby być - ale, przynajmniej na razie, nie są - mówiła Kozłowska-Rajewicz. - Ta rewolucja to miecz obosieczny: może być wehikułem i katalizatorem rozwoju, ale też wyjątkowo bezwzględnym narzędziem wykluczenia. Nowe technologie przynoszą nadzieję lepszego życia, ale tylko tym, którzy potrafią i maja okazję ich używać. Dostęp do dóbr i usług zależy nie tylko od stopnia zaawansowania technologicznego danego kraju /, od podaży, ale także od umiejętności potrzebnych do korzystania z nich. Kobiety częściej niż mężczyźni nie mają odpowiednio wysokich umiejętności cyfrowych i jest to jeden z powodów, dla którego wygodny i nowoczesny świat - widoczny, na wyciągnięcie ręki - jest w zasięgu tylko teoretycznie - zwróciła uwagę. Przyznała, że nie ustalono jeszcze dokładnie przyczyn tych zjawisk. Nie wiadomo np. dlaczego kobiety rzadziej kupują przez Internet, choć w świecie analogowym zakupy to domena nieomal wyłącznie kobiet. - Być może przyczyna jest prosta - kobiety rzadziej są właścicielami kont i kart kredytowych, niezbędnych do zakupów on-line. Ale możliwe, że problem jest bardziej skomplikowany i wydanie większej liczby kart kredytowych kobietom nie zmieniłoby sytuacji - mówiła Kozłowska-Rajewicz. - Musimy szybko poznać przyczyny tych rosnących różnic i podjąć natychmiastowe, na dużą skalę działania przeciwdziałające wykluczeniu kobiet ze świata 4.0. To muszą być twarde, ustrukturyzowane inicjatywy, dotyczące np. obowiązkowych zajęć z zakresu kodowania, matematyki i informatyki - apelowała Kozłowska-Rajewicz. Przypomniała, że Parlament Europejski od pewnego czasu zwraca uwagę na te konieczności, a Komisja Europejska rozpoczęła działania takie jak: European Coding Initiative, e-skills for Jobs i wiele innych. Niektóre państwa członkowskie UE, w tym Polska, włączyły Informatykę i kodowanie jako obowiązkowe przedmioty szkolne.

 

Statystyki dotyczące korzystania z Internetu przez kobiety i mężczyzn w UE
- 81% gospodarstw domowych ma dostęp do Internetu;
- 68% mężczyzn i 62% kobiet stale używa komputera i Internetu;
- 54% mężczyzn w porównaniu z 48% kobiet łączy się w sieci poprzez urządzenie mobilne;
- 33% mężczyzn samodzielnie instaluje oprogramowanie na swoich urządzeniach, a 18% kobiet;
- 41% mężczyzn używa Internetu do słuchania radia czy oglądania telewizji on linę - i 35% kobiet;
- 47% mężczyzn obsługuje konta przez Internet - a 42% kobiet;
- 22% mężczyzn sprzedaje swoje towary przez Internet - i 17% kobiet;
- 20% mężczyzn kupuje przez Internet - i 13% kobiet

Komentarze

Komentarze