Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Alarm dla opieki

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz rozpoczęła debatę nad raportem na temat usług opiekuńczych w UE w kontekście równości kobiet i mężczyzn. Co znamienne – autorka tego raportu – Sirpa Petikainen – z powodów obowiązków opiekuńczych, nie mogła tego raportu prezentować osobiście.

Raport jest czasowo i tematycznie powiązany z legislacyjnym pakietem work-life balance, który zawiera propozycje Komisji Europejskiej o minimalnym standardzie dla urlopów rodzicielskich, urlopu ojcowskiego i urlopu opiekuńczego. Raport Sirpy Petikainen uzupełnia pakiet legislacyjny pokazując obecny stan i wyzwania w zakresie usług opiekuńczych, tak wobec dzieci, jak i wymagających opieki dorosłych.

Dlaczego temat usług opiekuńczych rozważany jest w kontekście praw kobiet? - Ponieważ tę bardzo trudna pracę wykonują przede wszystkim kobiety. Jeśli opiekują się członkiem rodziny, bywa że muszą porzucić swoje normalne zajęcia. Bywa że pracują latami bez jednego dnia urlopu. Ich praca jest nieodpłatna, a jeśli wykonują ją dla innej rodziny - nawet jeśli jest odpłatna, jest nierejestrowana. 80% usług opiekuńczych i generalnie w sektorze pracowników domowych to praca na czarno, bez zabezpieczeń socjalnych, bez w przyszłości emerytury. Ten raport dotyka tego, co w życiu każdego człowieka najważniejsze - ludzkiej godności - mówiła Kozłowska-Rajewicz.

W tym raporcie jest mowa o kobietach także dlatego, że opieka nad osobami zależnymi jest pierwszą przeszkodą dla uczestnictwa kobiet w rynku pracy. - Przerwy w karierze zawodowej. Późniejsze jej rozpoczynanie. Odwlekanie awansu, bo dzieci. Wcześniejsze wychodzenie z rynku pracy, bo wymagający opieki rodzice. Wybieranie ścieżek edukacyjnych i zawodowych pozwalających na bycie dyspozycyjną wobec rodziny, a nie pracodawcy skutkują niższymi zarobkami, wolniejszymi podwyżkami, okresami nieaktywności zawodowej i w rezultacie niską emeryturą. Przypomnę, że luka emerytalna w Unii Europejskiej wynosi obecnie 38% - wymieniała europosłanka.

Jej zdaniem zapewnienie dostępnych i dobrych jakościowo usług opiekuńczych dla dzieci i dorosłych jest pierwszą powinnością polityków i osób decyzyjnych w tym zakresie. - Demografia jest nieubłagana: potrzeby opiekuńcze rosną, problem jest coraz poważniejszy i będzie narastał. A ofiarami braku skutecznych rozwiązań w tym zakresie są kobiety - alarmowała Kozłowska-Rajewicz.

Główne tezy raportu Sirpy Petikainen to uregulowanie rynku usług opiekuńczych, sformalizowanie pracy opiekuńczej, a także znalezienie rozwiązań na bezpieczne pod względem zdrowotnym i finansowym funkcjonowanie opiekunów nieformalnych.

Zapis całej debaty na temat usług opiekuńczych w UE

Komentarze

Komentarze