Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

aktualności

więcej

Jestem za legalnym korzystaniem z Internetu, jasnym prawem chroniącym twórców, likwidacją plagiatów i zarabianiu kosztem tych, którzy nie mają ani medialnej, ani instytucjonalnej siły, aby bronić się skutecznie przed sądem i konkurować z rynkowymi gigantami. Ale jestem też za wolnością słowa i twórczości w tej przestrzenie.

We wrześniu 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała pakiet zmian prawnych dotyczących prawa autorskiego. Dokument odpowiada na dynamiczny rozwój Internetu i wykorzystywanie sieci do dystrybucji treści. Takie możliwości z jednej strony przynoszą oczekiwane i pozytywne efekty w postaci dostępu do materiałów, danych i dzieł artystycznych, z drugiej, z braku przepisów, zwiększa się ryzyko piractwa i utraty zysków przez autorów/ właścicieli dzieł i informacji. Najbardziej tracą na tym indywidualni twórcy, pisarze, dziennikarze, artyści, małe platformy medialne, małe firmy i start-upy, które nie mają możliwości skutecznej walki o swoje prawa w starciu z gigantami, potężnymi koncernami i platformami.

W skrócie, nowe prawo pozwala wydawcom występować o wynagrodzenie za korzystanie z ich publikacji on line przez podmioty prawne, które czerpią zyski z tych publikacji, oraz pozwala platformom internetowym na monitorowanie treści pod kątem wykorzystywania utworów objętych prawem autorskim. Dyrektywa zawiera jedynie ogólne wytyczne, pozostawia wiele znaków zapytania. Dlatego wzbudziła żywą dyskusję i podzieliła środowisko polityczne: spieraliśmy się o skuteczność zaproponowanych środków, efekty dla wolności w Internecie.

Pierwsza wersja raportu do dyrektywy została przez PE odrzucona, gdyż nie dawała pewności co do małych firm i start-upów.

Poprawiona wersja głosowana na posiedzeniu 12 września zawierała szereg poprawek, które wyłączały spod dyrektywy małe firmy, start upy, doprecyzowywały niepewne treści. Oto co należy wiedzieć o dyrektywie PO POPRAWKACH:

Raport legislacyjny komisji EMPL do projektu nowej dyrektywy, według którego wszystkie kraje członkowskie powinny wprowadzić indywidualne prawo do minimum 4-miesięcznego płatnego urlopu rodzicielskiego, i dla matki, i dla ojca, został przegłosowany wyraźną większością głosów.
Komisja przegłosowała też mandat do negocjacji raportu z Radą. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz została członkinią grupy negocjacyjnej, która będzie poszukiwała kompromisu między tym co proponują: Komisja Europejska, Parlament Europejski, i Rada (czyli państwa członkowskie).

 

Polska zdobyła 18 punktów na sto możliwych w rankingu wskazującym poziom równouprawniania osób LGBTI, przygotowywanym przez ILGA-Europe. Raport został opublikowany z okazji – przypadającego 17 maja – Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią i Transfobią.
Ranking mierzy równouprawnienie w sześciu obszarach – równość i zakaz dyskryminacji, rodzina, wolność zgromadzeń, zrzeszania i ekspresji, przestępstwa z nienawiści, uzgadnianie płci i integralność cielesna oraz prawo do azylu. W sumie Polska zebrała 18 punktów. Ani jednego nie otrzymaliśmy w kategorii przestępstwa z nienawiści rozumiane jako agresja wobec osób LGBTI.

galeria

facebook

Problem opieki nad dziećmi, niepełnosprawnymi i starszymi będzie narastał. Dlatego potrzebujemy:
➡️ dobrej jakości usług opiekuńczych,
➡️ wynagrodzeń za tę pracę
➡️ uwzględniania jej przy naliczaniu emerytury.
➡️ wsparcia dla opiekunów nieformalnych,
➡️ pilnych rozwiązań w krajach członkowskich,
➡️ europejskiej strategii i planu
Sirpa Pietikäinen
Grupa EPL w Parlamencie Europejskim
... Pokaż więcejPokaż mniej

📢📣 Demografia jest nieubłagana: z roku na rok coraz więcej osób potrzebuje opieki. Tę pracę wykonują przede wszystkim kobiety, przeważnie nieodpłatnie lub na czarno, bez zabezpieczeń społecznych, bez emerytury w przyszłości. Potrzebne są pilne rozwiązania w sprawie usług opiekuńczych i opiekunów, bo ofiarami braku rozwiązań są kobiety - mówiłam dziś podczas debaty nad raportem o usługach opiekuńczych w UE w kontekście równości kobiet i mężczyzn.
Sirpa Pietikäinen
Grupa EPL w Parlamencie Europejskim
... Pokaż więcejPokaż mniej

7 dni wcześniej

Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

W hołdzie pierwszym sufrazystkom, które walczyły o wolność Ojczyzny i prawa wyborcze dla kobiet, ulicami Poznania przeszedł dziś Marsz Emancypantek, jako cześć swietomarcinskiego kolorowego pochodu. Historyczne hasła: „Chcemy całego życia”, „Kobieta głośnym protestem odrzuca niewolniczą wolność ślimaczego istnienia” „Odważmy się być wolnymi, poznajmy naszą siłę” wciąż są dziś aktualne. Marsz cieszył się ogromnym zainteresowaniem poznaniaków, którzy entuzjastycznie wspierali ideę włączenia emancypacyjnego wątku do obchodów Święta Niepodległości 🙂

#SwietyMarcin
#SwietoNiepodleglosci
#100leciePrawKobiet
#WolneMiastoPoznan
... Pokaż więcejPokaż mniej

7 dni wcześniej

Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Kopiec Wolności nad Maltą już po rekonstrukcji. W tym symbolicznym miejscu spotkaliśmy się, żeby celebrować wielkie święto, spoglądając na Poznań z wyjątkowo pięknej i optymistycznej perspektywy. ... Pokaż więcejPokaż mniej

1 tydzień wcześniej

Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Właśnie kończymy cykl szkoleń i warsztatów dla liderek 50+. Panie poznały siebie, swój potencjał, uczyły się jak go skutecznie wykorzystywać w roli liderek. Poznały też zasady przygotowania kampanii wizerunkowej, sposoby tworzenia stron internetowych a także zasady publikacji i aktywności w social mediach.
Zajęcia dla nich prowadzili: Katarzyna Duńska, Elżbieta Gendera, Agata Grenda, Justyna Zimna, Zbigniew Mamys, Blazej Wandtke i ja - Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.
Liderki 50+, Liderki EU
#womenpower
#liderki50+
... Pokaż więcejPokaż mniej

twitter