Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

aktualności

więcej

Jestem za legalnym korzystaniem z Internetu, jasnym prawem chroniącym twórców, likwidacją plagiatów i zarabianiu kosztem tych, którzy nie mają ani medialnej, ani instytucjonalnej siły, aby bronić się skutecznie przed sądem i konkurować z rynkowymi gigantami. Ale jestem też za wolnością słowa i twórczości w tej przestrzenie.

We wrześniu 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała pakiet zmian prawnych dotyczących prawa autorskiego. Dokument odpowiada na dynamiczny rozwój Internetu i wykorzystywanie sieci do dystrybucji treści. Takie możliwości z jednej strony przynoszą oczekiwane i pozytywne efekty w postaci dostępu do materiałów, danych i dzieł artystycznych, z drugiej, z braku przepisów, zwiększa się ryzyko piractwa i utraty zysków przez autorów/ właścicieli dzieł i informacji. Najbardziej tracą na tym indywidualni twórcy, pisarze, dziennikarze, artyści, małe platformy medialne, małe firmy i start-upy, które nie mają możliwości skutecznej walki o swoje prawa w starciu z gigantami, potężnymi koncernami i platformami.

W skrócie, nowe prawo pozwala wydawcom występować o wynagrodzenie za korzystanie z ich publikacji on line przez podmioty prawne, które czerpią zyski z tych publikacji, oraz pozwala platformom internetowym na monitorowanie treści pod kątem wykorzystywania utworów objętych prawem autorskim. Dyrektywa zawiera jedynie ogólne wytyczne, pozostawia wiele znaków zapytania. Dlatego wzbudziła żywą dyskusję i podzieliła środowisko polityczne: spieraliśmy się o skuteczność zaproponowanych środków, efekty dla wolności w Internecie.

Pierwsza wersja raportu do dyrektywy została przez PE odrzucona, gdyż nie dawała pewności co do małych firm i start-upów.

Poprawiona wersja głosowana na posiedzeniu 12 września zawierała szereg poprawek, które wyłączały spod dyrektywy małe firmy, start upy, doprecyzowywały niepewne treści. Oto co należy wiedzieć o dyrektywie PO POPRAWKACH:

Raport legislacyjny komisji EMPL do projektu nowej dyrektywy, według którego wszystkie kraje członkowskie powinny wprowadzić indywidualne prawo do minimum 4-miesięcznego płatnego urlopu rodzicielskiego, i dla matki, i dla ojca, został przegłosowany wyraźną większością głosów.
Komisja przegłosowała też mandat do negocjacji raportu z Radą. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz została członkinią grupy negocjacyjnej, która będzie poszukiwała kompromisu między tym co proponują: Komisja Europejska, Parlament Europejski, i Rada (czyli państwa członkowskie).

 

galeria

facebook

4 dni wcześniej

Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Cieszę się, że twarzą protestu z wykrzyknikiem stała się narysowana przez Marta Frej nauczycielka historii z poznańskiego III LO Agnieszka Jankowiak-Maik autorka vloga Babka od histy.
O tym, jak świetną jest nauczycielką, świadczą jej uczniowie, którzy byli laureatami niejednego konkursu w kraju i za granicą, w tym - kilku organizowanych także przez moje biuro 🙂#jestemsilnabo
... Pokaż więcejPokaż mniej

5 dni wcześniej

Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Bardzo ciekawe spotkanie z grupą wielkopolan: lokalnych liderek i liderów oraz laureatów konkursów. Rozmawialiśmy m.in. o prawach kobiet i dochodzie gwarantowanym. ... Pokaż więcejPokaż mniej

1 tydzień wcześniej

Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Ukraińscy uczniowie są w prawie każdej szkole w Poznaniu i powiecie. O tym, jak im pomóc w integracji, opowiadali nauczycielom Izabela Czerniejewska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Witold Horowski konsul honorowy Ukrainy w Poznaniu.
To kolejne spotkanie w cyklu "Od dystansu do tolerancji".
... Pokaż więcejPokaż mniej

2 tygodni wcześniej

Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

2 tygodni wcześniej

Dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

🌷🌹🌺🌻 Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet najlepsze życzenia dla wszystkich niesamowitych dziewczyn, tych młodych i tych w drugiej połowie życia, które zmagając się codziennie z rzeczywistością, zmieniają świat.
Przyszłość jest kobietą!🙂
Na zdjęciach kobiety bohaterki z całej Europy ⬇️⬇️⬇️🌹Dzisiaj, chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę na każdą z 253 milionów kobiet w Unii Europejskiej.
Jest wśród nich mnóstwo takich, które zmieniają nasz świat każdego dnia: w rolnictwie, w nauce, w polityce, w trzecim sektorze.
Kochamy wszystkie kobiety i robimy wszystko, aby doprowadzić do pełnego równouprawnienia płci na terenie UE.
Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet, drogie Panie!
#IWD2019 - #BalanceforBetter 🚺

Dowiedz się więcej o naszych działaniach:
epp.group/2UanVxy
... Pokaż więcejPokaż mniej

twitter